Vacation with Vietnamese Girlfriend, 1st day, Vợ dâm đãng thích cưỡi ngựa